Jaký je rozdíl mezi výživovým poradcem a nutričním terapeutem

Jaký je rozdíl mezi výživovým poradcem a nutričním terapeutem

Výživový poradce spolupracuje s jednotlivci, aby jim poskytl odborné rady a doporučení týkající se jejich stravování a životního stylu. Jeho cílem je pomoci lidem dosáhnout a udržet optimálního zdraví prostřednictvím správného jídla a výživy.

Na druhé straně, nutriční terapeut se zaměřuje na léčbu a prevenci onemocnění prostřednictvím stravy a životosprávy. Nutriční terapeuti navrhují individuální stravovací plány, které pomáhají zlepšit zdravotní stav a podporují celkové blaho pacienta.

Výživový poradce a nutriční terapeut jsou důležití odborníci, kteří pomáhají lidem dosáhnout a udržet zdravou a vyváženou stravu, což v konečném důsledku přispívá k celkovému zdraví a pohodlí.

TOP DIETA V AKCI !

Nadváha a obezita představují významný problém nejen v naší zemi. Je pochopitelné, že zájem o otázky výživy roste. Avšak, kdo se opravdu zajímá o vaše zdraví a kondici a kdo jen o plnění své peněženky? Dovolte mi ukázat vám, jak vybrat skutečného odborníka na výživu, který je odpovědný za svou práci a dostatečně kvalifikovaný. Bohužel, většina dnešních výživových poradců jsou neodborníci a mnoho lidí se často neorientuje ve výrazných rozdílech mezi nimi.

Nutriční terapeut a nutriční specialista jsou obory nelékařského zdravotnického sektoru, které se studují na lékařských nebo zdravotnických vysokých školách. Součástí studia je odborný zdravotnický výcvik v nemocnicích, lázních, stravovnách a dalších zařízeních.

Nutriční terapeuti a specialisté mají nezbytné znalosti v oblastech fyziologie, patofyziologie, patologie, biochemie, anatomie, potravinové technologie, hygieně ve zdravotnictví, psychologii a dalších oborech. Nutriční terapeuti a specialisté se setkávají často v nemocnicích, kde mají pravomoc poskytovat klinickou výživu nemocným, ale také je lze najít v soukromých nutričních poradnách, kde nabízejí velmi individuální přístup.

Tito odborníci sestavují optimalizované výživové plány pro pacienty s ohledem na jejich diagnózu a potřeby, a edukují pacienty, jak se správně stravovat podle jejich individuálních parametrů. Tito odborníci mohou poskytovat nutriční péči nejen osobám s nadváhou, ale také těhotným a kojícím ženám, dětem, osobám s potravinovými alergiemi a intolerancemi, diabetikům, osobám s podvýživou a s přidruženými chorobami. Za svá doporučení a jejich případné dopady jsou ze zákona zodpovědní.

Nutriční terapeut je absolventem 3letého bakalářského studia nebo je středoškolsky vzdělanou dietní sestrou s několikaletou praxí. Nutriční specialista je absolventem 5letého magisterského studia.

Nutriční asistent je absolventem čtyřletého studia na střední zdravotnické škole a získá i maturitní zkoušku. Nutriční asistent poskytuje odbornou péči při zabezpečování nutričních potřeb pacientů, zejména ve zdravotnických a sociálních zařízeních, ve stravovacích provozech a lázních. Nutriční asistent může pracovat pouze pod odborným dohledem nutričního terapeuta.

Dietolog je absolventem lékařské fakulty a jedná se o lékařské povolání. Jeho oblast působnosti se však neomezuje pouze na diety a hubnutí. Řeší všechny problémy vyplývající ze špatných stravovacích návyků a věnuje se vlivu výživy na různá onemocnění. Lékař specializující se na diagnostiku a léčbu obezity se nazývá obezitolog. Náplň práce dietologa je podobná jako práce nutričního terapeuta a specialisty, s tím rozdílem, že dietolog může pacientům předepisovat některé specifické léky, například antiobezitika.

Termín „výživový poradce“ se nejčastěji využívá v případě nejméně kompetentních osob v oboru výživy. Výživový poradce je pouze absolventem rekvalifikačního kurzu, kterého může v podstatě absolvovat kdokoliv. Jeho podnikání se točí pouze kolem obdržení živnostenského listu a splnění obecných předpisů, aniž by vyžadovalo jakékoliv vzdělání. I přesto, že by měl výživový poradce pomáhat s úpravou tělesné hmotnosti, často mu chybí znalosti v oblasti fyziologie, biochemie a vnitřního lékařství.

Dokonce i přes vážení pomocí nejlepší diagnostické váhy výživový poradce nemusí umět vysvětlit naměřené hodnoty a ani vám nemusí být schopen poradit.

 

hubnutí

VÝŽIVOVÝ PORADCE

Co je výživový poradce?

Výživový poradce je odborník, který pomáhá lidem najít vhodnou stravu a životní styl pro dosažení a udržení dobré fyzické kondice a zdraví. Poradci výživy mohou také pomáhat lidem s různými zdravotními problémy, jako je cukrovka, obezita nebo alergie na potraviny.

Jaké jsou úkoly výživového poradce?

Výživový poradce pomáhá klientům přizpůsobit jejich stravu jejich individuálním potřebám. Pomáhá identifikovat potřebné živiny a vitamíny, doporučuje vhodné potraviny a pomáhá klientům navázat zdravé stravovací návyky.

Jak se stát výživovým poradcem?

Pro postavení výživového poradce je obvykle vyžadováno vysokoškolské vzdělání v oblasti výživy nebo příbuzného oboru. Některé země také vyžadují certifikaci nebo licenci k vykonávání práce výživového poradce.

NUTRIČNÍ TERAPEUT

Co je nutriční terapeut?

Nutriční terapeut je odborník, který se specializuje na pomoc lidem se zdravotními problémy prostřednictvím výživy. Jejich cílem je pomoci klientům řešit specifické zdravotní problémy prostřednictvím stravy a výživových doplňků.

Jaké jsou úkoly nutričního terapeuta?

Nutriční terapeut analyzuje stravovací návyky a zdravotní stav klienta a navrhuje individuální stravovací plán, který pomůže podpořit jejich zdraví. Pracuje s klienty, aby jim pomohl přizpůsobit svou stravu a dosáhnout konkrétních cílů, jako je ztráta hmotnosti, snížení cholesterolu nebo zvládání potravinových alergií.

Jak se stát nutričním terapeutem?

Pro postavení nutričního terapeuta je obvykle vyžadováno vysokoškolské vzdělání v oblasti výživy nebo příbuzného oboru. Některé země také vyžadují certifikaci nebo licenci k vykonávání práce nutričního terapeuta.

TOP DIETA V AKCI !

Závěr

– Nadváha a obezita jsou současným problémem nejen v našem národě.
– Zájem o problematiku výživy stále roste.
– Je důležité vybrat si skutečného odborníka na výživu.
– Nutriční terapeut a nutriční specialista jsou nelékařské zdravotnické obory.
– Studují se na lékařských nebo zdravotnických vysokých školách.
– Mají potřebné znalosti v různých oborech.
– Poskytují doporučení a jsou zodpovědní za svou práci.
– Nutriční asistent je absolventem střední zdravotnické školy.
– Pracuje pod odborným dohledem nutričního terapeuta.
– Dietolog je lékařská profese, která se specializuje na výživu.
– Výživový poradce je nejméně kompetentním odborníkem ve výživě.
– Poskytuje rady jen zdravým osobám.
– Často prodává zbytečné doplňky stravy a detoxikační nápoje.

TOP DIETA V AKCI !

Podívejte se, jak fungují diety.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – hubnutí

Podobné příspěvky

Napsat komentář