|

Kdy a jak zasadit okrasné dřeviny v české kotlině

Kdy a jak zasadit okrasné dřeviny v české kotlině

Pokud plánujete vysadit okrasné dřeviny v české kotlině, je důležité znát nejen správné termíny pro výsadbu, ale i vhodná místa a způsob založení výsadby.

Termíny pro výsadbu se liší v závislosti na druhu dřeviny. Obecně platí, že nejlepší doba pro založení výsadby je v období od podzimu do jara, konkrétně od listopadu do března. Výsadba v létě se nedoporučuje kvůli vysokým teplotám a nedostatku vláhy.

Vhodná místa a způsob založení výsadby záleží na konkrétních podmínkách a potřebách dřeviny. Většinou preferují slunná a chráněná místa s dobrou půdou a dostatkem vláhy. Při založení výsadby je důležité správně připravit výsadbovou jámu a postupovat podle pokynů daného druhu dřeviny.

Vybrat si správné okrasné dřeviny pro českou kotlinu může být náročný úkol, ale s trochou práce a znalostí je možné vytvořit krásnou zahradu plnou pestrobarevných stromů a keřů.

ořechy

Kdy a jak zasadit okrasné dřeviny v české kotlině

Výběr vhodné okrasné dřeviny

Při výběru okrasné dřeviny je nutné zohlednit klimatické podmínky daného místa. V české kotlině je vhodné zvolit dřevinu, která je odolná vůči mrazu, suchu a nevhodným půdním podmínkám.

Vhodné okrasné dřeviny pro českou kotlinu

Mezi vhodné okrasné dřeviny pro českou kotlinu patří:

  • jedle bělokorá (Abies concolor)
  • bříza bělokorá (Betula platyphylla)
  • smrk pichlavý (Picea pungens)
  • klasnatý jilm (Ulmus parvifolia)
  • purpurová lípa (Tilia platyphyllos ‚Rubra‘)

Vybranou dřevinu je nutné zakoupit u spolehlivého prodejce a dodržovat doporučené podmínky pro její přepravu a skladování.

Terén a stanoviště

Před výsadbou okrasné dřeviny je nutné pečlivě posoudit terén a stanoviště. Vhodnými stanovišti jsou místa s dobře odvodněnou půdou, přímým slunečním zářením a ochranou před větrem. Pokud máte na zahradě místo s nevhodnými podmínkami, zkuste omezit nebo úplně vyloučit výsadbu okrasných dřevin.

Příprava půdy a výsadba

Půdu před výsadbou důkladně prokypřete a odstraňte z ní všechny kameny a kořeny. Do půdy přidejte kompost nebo jiný organický materiál, který zlepší její strukturu a vodopropustnost.

Okolo dřeviny vytvořte kruhový záhon a doplňte ho mulčovací kůrou nebo jiným materiálem, který pomůže udržovat vlhkost v půdě.

Péče o okrasné dřeviny

Pravidelná péče o okrasné dřeviny je nezbytná pro jejich zdravý růst a kvetení. V průběhu roku je nutné provádět následující činnosti:

  • pravidelné zavlažování
  • hnojení podle potřeby
  • odstraňování suchých listů a větví
  • ořezávání pro udržení správného tvaru a velikosti dřeviny

V případě problémů s chorobami nebo škůdci je nutné okrasnou dřevinu ošetřit příslušnými přípravky.

Závěr

Výběr, příprava místa a péče o okrasné dřeviny jsou klíčové pro úspěšnou výsadbu. Pokud dodržíte výše uvedené postupy, můžete se těšit z krásné a zdravé dřeviny na své zahradě.

Další informace o výsadbě dřevinKdy a jak zasadit okrasné dřeviny v české kotlině

Kdy zasadit okrasné dřeviny?

Většina okrasných dřevin preferuje zasazení v období klidu, tedy na podzim nebo na jaře před probuzením rostlin. Na jaře však musíte počkat, až se vykouše poslední mrazík a půda bude dostatečně zahřátá.

Jak zasadit okrasné dřeviny?

1. Vyberte vhodnou rostlinu pro váš pozemek a stanoviště.
2. Vyberte vhodné místo pro zasazení – zvažte podmínky, jako jsou slunce, vlhkost a stín.
3. Vyhněte se příliš vlhkým nebo příliš suchým oblastem.
4. Vyhrabejte jamku, která je několikrát větší než kořeny rostliny.
5. Přidejte do jamky případně živiny, které rostlina bude potřebovat.
6. Vysaďte rostlinu do jamky a dobře ji zatlačte do půdy, aby se kořeny dobře uchytili.
7. Ujistěte se, že je rostlina srovnána a zalejte vodou.

Mějte na paměti, že každý druh okrasné dřeviny může vyžadovat různé podmínky a způsoby zasazení, proto byste měli vždy dbát na pokyny od prodejce nebo odborníka.

jak sadit

Jak zasadit květiny do zahrady

Výběr místa pro zasazení květin

Květiny by měly být zasazeny na místě s dostatkem slunce a přístupnou půdou. Je důležité vybrat vhodné květiny pro danou oblast a klimatické podmínky.

Výběr správných květin k zasažení

Je vhodné vybírat květiny, které jsou odolné vůči danému klimatu a oblasti, kde jsou zasazeny. Ovšem také květiny, které jsou vybrány s ohledem na tvar a barvu zahrady, lze zasadit.

Příprava půdy

Před samotným zasazením květin je důležité připravit půdu. Do půdy je potřeba přidat hnojivo a řádně ji prohrabat, aby měla květiny dostatek výživy.

Jak správně zasadit květiny

Před zasazením květin je vhodné vyhrabat díru, do které se květiny umístí. Po zasadění květin je nutné je zalévat vodou, aby byla půda dostatečně zvlhčena.

Outbound link: Zahrada na Wikipedii

orisky

Kdy a jak zasadit okrasné dřeviny v české kotlině

– Nejvhodnější období pro zasazení okrasných dřevin je od podzimu do jara.
– Při výběru dřevin je důležité zohlednit prostředí, ve kterém budou rostou (např. vlhkost, osvětlení).
– Před zasazením je vhodné připravit kvalitní půdu a zajistit dostatečnou zálivku.
– Dřeviny je třeba zasazovat do dostatečné vzdálenosti od domů a dalších objektů, aby se nekazil jejich vzhled a zároveň neohrožovaly bezpečnost.
– Po zasazení je důležité pravidelně zalévat, hnojit a řezat dřeviny, aby se udržel jejich zdravý vzhled a plný růst.

Kategorie – potraviny

[su_button url="https://vyzivahrou.cz/ketomix-sleva" background="#ef2d3d" size="10" icon="icon: info-circle"]TIP: Podívejte se na NEJOBLÍBENĚJŠÍ DIETU, s kterou v Česku zhubly tisíce lidí![/su_button]

Podobné příspěvky