Mohou antidepresiva jako Lexapro způsobit přibírání na váze? – True You Hubnutí

Z důvodů, o kterých lze pouze spekulovat, deprese ve Spojených státech v posledních několika desetiletích neustále narůstá. Podle National Institutes of Health (NIH) bylo přibližně 21 milionům dospělých a čtyřem milionům dospívajících diagnostikována závažná deprese nebo alespoň jedna velká depresivní epizoda. K léčbě velké depresivní poruchy lékaři často předepisují antidepresiva, jako je Lexapro (escitalopram). I když tyto léky mají úspěch při zmírňování účinků deprese, je také známo, že mají četné vedlejší účinky; jedním z těchto možných vedlejších účinků je přibírání na váze.

Co byste měli vědět o depresi

Když lidé používají termín „klinická deprese“, obvykle mají na mysli stav známý jako velká depresivní porucha (MDD). MDD je duševní porucha, která zahrnuje příznaky, jako je nízké sebevědomí, pocit na dně nebo ztráta zájmu o činnosti, které jsou normálně příjemné. Aby byly tyto příznaky charakterizovány jako závažná depresivní porucha, musí být přítomny alespoň dva týdny, i když ve skutečnosti mohou trvat mnohem déle. MDD se může vyvinout u každého, ale je dvakrát pravděpodobnější, že postihne ženy ve srovnání s muži.

Deprese a další problémy duševního zdraví je někdy těžké diagnostikovat, protože neexistují žádné laboratorní testy, které by mohly poskytnout potvrzení. Místo toho musí psychiatři a psychologové hodnotit pacienta na základě jeho hlášených zkušeností a vyšetření duševního stavu, což je posouzení aktuálního duševního stavu osoby a pravděpodobnosti sebepoškození nebo sebevraždy. Kvůli specializovaným dovednostem potřebným k diagnostice a léčbě deprese často zůstává nediagnostikována, zejména ve venkovských oblastech.

Nikdo neví, co depresi způsobuje, i když existují důkazy, že to souvisí s některými genetickými faktory. Většina výzkumů naznačuje, že základní mechanismus deprese souvisí s rovnováhou a fungováním určitých neurotransmiterů a nervových buněk v mozku. Existují také jasné náznaky, že svou roli mohou hrát i stresující události v průběhu života. Když tělo zažije stres, řada neurotransmiterů a hormonů vyskočí do činnosti a způsobí řadu fyziologických změn; v případech dlouhodobého nebo chronického stresu se mozek může i trvale změnit.

Jak se deprese léčí?

Přestože se za desítky let výzkumu o mozku a depresi naučilo mnoho, stále je toho mnoho, co lékaři nevědí. Z tohoto důvodu jsou standardní léčebné postupy především strategiemi pro zvládání příznaků deprese a zvyšování kvality života. Jedním z nejběžnějších typů léčby je psychoterapie, přístup, který zahrnuje zvládání emocionálních účinků prostřednictvím diskuse a sebereflexe. Ve vzácných případech, obvykle když jiné metody selhaly, lze použít elektrokonvulzivní terapii (ECT) k cílení na specifické oblasti mozku malým elektrickým proudem.

Další běžnou léčbou – často spolu s psychoterapií – jsou léky. Ačkoli různé druhy antidepresiv fungují různými způsoby a mají různé účinky, všechny obecně fungují tak, že manipulují s hladinami neurotransmiterů. Níže jsou uvedeny hlavní typy antidepresiv a příklady značek:

 • Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI): SSRI jsou nejčastěji předepisovaná antidepresiva, především proto, že způsobují nejméně vedlejších účinků. Tento lék má za cíl zvýšit množství serotoninu dostupného v mozku. Příklady zahrnují Prozac (fluoxetin), Lexapro (escitalopram), Celexa (citalopram), Zoloft (sertralin) a Paxil (paroxetin).
 • Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a norepinefrinu (SNRI): SNRI jsou podobné SSRI, ale kromě serotoninu se zaměřují na norepinefrin; někteří pacienti reagují na jedno lépe než na druhé. Příklady zahrnují duloxetin (Cymbalta) a venlafaxin (Effexor).
 • Noradrenalin a specifická serotonergní antidepresiva (NASSA): NASSA jsou často předepisovány těm, kteří nemohou užívat SSRI; oba mají podobné vedlejší účinky, ačkoli se předpokládá, že NASSA způsobují méně sexuálních problémů. Příklady zahrnují mirtazapin (Remeron) a mirtazapin (Zispin).
 • Tricyklická antidepresiva (TCA): TCA se dnes používají méně běžně, částečně proto, že jsou v případě předávkování rizikovější; je také známo, že mají více vedlejších účinků. Příklady zahrnují Pamelor (nortriptylin) a Elavil (amitriptylin).
 • Inhibitory monoaminooxidázy (MAOI): MAOI se používají ještě méně než TCA a fungují tak, že blokují určitý enzym v odstraňování neurotransmiterů v mozku. Příklady zahrnují Parnate (tranylcypromin) a Nardil (fenelzin).
 • Atypická antidepresiva: Atypická antidepresiva nespadají do žádné jiné třídy antidepresiv a lze je za různých okolností použít buď jako lék první volby, nebo jako poslední možnost. Příklady zahrnují Wellbutrin (bupropion) a Remeron (mirtazapin).

Možné vedlejší účinky Lexapro

Jak bylo uvedeno výše, Lexapro je antidepresivum ve třídě SSRI a zvyšuje množství serotoninu dostupného v mozku inhibicí jeho reabsorpce neurony. Mít k dispozici více serotoninu znamená, že mozek je lépe schopen regulovat náladu, schopnost spát a příznaky spojené s depresí a úzkostí. Stejně jako většina ostatních antidepresiv se zdá, že Lexapro pro některé funguje dobře a pro jiné méně. Má také některé běžné vedlejší účinky, které je třeba vzít v úvahu:

 • nevolnost
 • ospalost nebo nespavost, v závislosti na osobě
 • sexuální dysfunkce
 • průjem
 • zácpa
 • bolest hlavy
 • zvýšené pocení
 • závrať
 • suchá ústa
 • bolest břicha

Způsobuje Lexapro přibírání na váze?

Jak přibývání na váze, tak úbytek na váze jsou u deprese běžné kvůli tendenci otáčet se k jídlu nebo pryč od jídla v závislosti na emocionálním stavu. U antidepresiv, jako je Lexapro, však samotná medikace může jako vedlejší účinek zahrnovat zvýšení nebo snížení hmotnosti; tyto účinky se mohou také lišit od osoby k osobě. V jedné studii například 41 % pacientů užívajících Lexapro přibralo na váze. Existují další důkazy, že jakékoli zvýšení hmotnosti je pravděpodobnější, pokud je pacient kuřák, žije sedavým způsobem života nebo má dietu s vysokým obsahem sacharidů a zpracovaných potravin.

Primárním mechanismem pro ovlivnění změn tělesné hmotnosti je vliv Lexapro na serotonin, i když se zdá, že povaha účinku závisí na délce léčby. Krátkodobě může dodatečný serotonin snížit impulzivitu a zvýšit sytost; kombinované účinky mohou vést ke ztrátě hmotnosti, protože pacient nebude tolik jíst. Na druhé straně se zdá, že dlouhodobé užívání u některých lidí způsobuje downregulaci serotoninových receptorů; to pak může vést k vyšší chuti na jídlo, zejména na potraviny bohaté na sacharidy. Existují také určité důkazy, že Lexapro může nepřímo způsobit, že metabolismus těla využívá kalorie méně efektivně, ale je zapotřebí více výzkumu.

Dá se přibírání na váze zabránit?

S jakýmikoli vedlejšími účinky souvisejícími s antidepresivy může být lákavé přestat brát léky ve snaze zvrátit účinky. S Lexapro a dalšími to však nemusí fungovat; dlouhodobé studie ukazují, že kolísání hmotnosti může trvat roky i po vysazení léků. Jinými slovy, ukončení léčby nemusí nutně vést ke ztrátě hmotnosti; vysazení léků navíc může přivodit depresi a pocity, které vedou zpět k přejídání a ještě většímu přibírání na váze.

Deprese je komplexní stav a její léčba může mít na tělo mnoho různých účinků. I když antidepresivum vede k přibírání na váze, pozitivní vliv na náladu může pacientovi pomoci přijmout opatření k omezení přibírání nebo skutečně zhubnout. Toho lze dosáhnout především dodržováním zdravé a vyvážené stravy, která se zaměřuje na potraviny bohaté na živiny, které zvyšují pocity plnosti. Další klíčovou složkou udržení zdravé hmotnosti (stejně jako celkového zdraví a pohody) je pravidelná fyzická aktivita a cvičení.

Alternativní řešení hubnutí

Důvody, proč lidé přibývají na váze, jsou složité a často se liší člověk od člověka. A i když jsou diety a cvičení důležitou součástí dosažení takového druhu kalorického deficitu, který vede ke ztrátě hmotnosti, často nestačí k trvalému zlepšení samy o sobě. V True You Weight Loss nabízíme alternativní řešení hubnutí, která jsou navržena tak, aby pomohla lidem provést změny, které povedou k dlouhodobým výsledkům. Chcete-li se dozvědět více o výhodách nechirurgických postupů hubnutí, kontaktujte nás ještě dnes a vyžádejte si konzultaci. Svoboda čeká![su_button url="https://vyzivahrou.cz/ketomix-sleva" background="#ef2d3d" size="10" icon="icon: info-circle"]TIP: Podívejte se na NEJOBLÍBENĚJŠÍ DIETU, s kterou v Česku zhubly tisíce lidí![/su_button]
Source link

Podobné příspěvky