|

Jak redukovat velikost koruny ovocného stromu?

Jak redukovat velikost koruny ovocného stromu?

Pokud máte ovocný strom, mohou se časem jeho větve stát příliš dlouhými a nevyváženými. To může vést k problémům s růstem a úrodou stromu. Řešením je redukovat velikost koruny stromu.

K redukování koruny ovocného stromu se používá několik metod, včetně řezání a ořezávání. To pomáhá udržovat zdravý strom, který bude mít přiměřenou velikost koruny, což umožní lepší proudění vzduchu a světla k větvím na dolních úrovních stromu.

Při redukování koruny ovocného stromu je důležité dávat pozor na rovnováhu mezi odstraněním příliš mnoho větví a nepříliš agresivním řezem. Pokud není strom řezán správně, může to vést ke ztrátě úrody a dokonce k poškození stromu.

Výsledkem správného řezání a ořezávání koruny ovocného stromu bude zdravý strom s přiměřenou velikostí koruny, který bude mít lepší růst a úrodu.

ořechy
Jak redukovat velikost koruny ovocného stromu?

Co je to redukce koruny stromu?

Redukce koruny stromu je zásah do struktury koruny, který má za cíl snížit její objem a velikost. Tuto techniku můžeme aplikovat na ovocné stromy s cílem dosáhnout lepší sklizně nebo zlepšit vzhled a tvar stromu. Obecně se doporučuje provádět tuto úpravu na stromech pravidelně, tedy každé 2-3 roky.

Postup redukce koruny stromu

Nejprve si musíme vybrat vhodný čas na tento zákrok. Ideální doba na provedení redukce koruny je na jaře, před tím než začne nový vegetační cyklus. Pokud bychom tento zásah provedli v létě nebo na podzim, mohli bychom způsobit stromu velký stres a snížit tak jeho odolnost proti chorobám a škůdcům.

V prvním kroku se zaměříme na větve, které rostou směrem do středu koruny a které se navzájem překrývají nebo třou o sebe. Tyto větve odstraníme do úrovně zdravého pupenu.

Dalším krokem je odstranění větví rostoucích směrem dolů. Tyto větve totiž brání v přísunu světla a mohou ovlivnit i kvalitu ovoce. Stejně tak odstraňujeme i větve, které rostou více než 45 stupňů od hlavní osy stromu.

Posledním krokem je odstranění větví, které rostou příliš vertikálně. Tyto větve totiž snižují průnik světla do středu koruny.

Možné riziko redukce koruny stromu

Jak u každého zásahu na stromu, tak i u redukce koruny se může stát, že se strom dostane do šoku a jeho kondice se na nějakou dobu sníží. Proto je dobré přistupovat k tomuto zásahu s rozmyslem a zvažovat jeho provedení ve chvíli, kdy je strom zdravý a zralejší šťavnaté plody již nejsou první prioritou.

Dalším možným rizikem redukce koruny je snížení stability stromu vlivem snížení jeho objemu. Proto je vhodné nechat tento zákrok provést odborníky s bohatou praxí.

Závěr

Redukce koruny stromu může být u ovocných stromů výhodná z mnoha důvodů. Pokud však není provedena správně, může způsobit více škody než užitku. Proto je důležité pečlivě zvažovat provádění této úpravy a vyhledat odbornou pomoc, pokud s ní nemáte zkušenost.

Více informací o redukci koruny stromu můžete najít zde.Jak redukovat velikost koruny ovocného stromu?

Kdy a proč redukovat korunu ovocného stromu?

Redukce koruny ovocného stromu se provádí za účelem zvýšení plodnosti, zlepšení kvality plodů a snížení rizika vzniku plodů na velkých větvích, které by mohly prasknout. Redukce koruny se doporučuje provádět jednou za tři až čtyři roky.

Jak redukovat korunu ovocného stromu?

Redukci koruny provádíme postupným stříháním větví, a to tak, aby byly zachovány větve s nejlepšími plodonosnými vlastnostmi. Větve by měly být stříhány o 1/3 až 2/3. Střih by měl být proveden v době vegetačního klidu, tedy na jaře nebo na podzim. Po stříhání by měly být rány ošetřeny speciálním uzavíracím prostředkem.

Co je nutné mít na paměti při redukci koruny?

Při redukci koruny ovocného stromu je nutné mít na paměti, že větve by neměly být stříhány příliš blízko kmeni stromu, aby se předešlo poškození kůry. Také je důležité zachovat rovnováhu mezi plodonosností a růstem nových větví. Redukce koruny by neměla být prováděna na stromech mladších než tři roky, jelikož mladé stromy potřebují větší množství energie ke svému růstu.

jak sadit

Jak zasadit ovocný strom

Výběr stanoviště

Při výběru místa pro výsadbu ovocného stromu je důležité zvážit několik faktorů. Strom potřebuje dostatek slunce, aby se dobře vyvíjel a plodil hojně. Proto by měl být vysazen na místě, které je osluněné a má minimálně 6 hodin slunečního svitu denně. Dále je dobré zvážit kvalitu půdy a zeměpisnou polohu stanoviště.

Výběr odrůdy

Při výběru odrůdy ovocného stromu je také důležité zvážit několik faktorů. Je třeba zohlednit klimatické podmínky stanoviště a přizpůsobit volbu odrůdy tomuto prostředí. Dále je dobré zvážit vlastnosti ovoce – chuť, velikost, trvanlivost atd.

Příprava stromu a půdy

Před výsadbou stromu je nutné připravit stanoviště a půdu. Výkop by měl být dvojnásobně větší než kořenový bal a do něj se vmísí organické hnojivo a popel. Před výsadbou je také nutné připravit kořeny stromu – odříznout vadné části a případně prořezat příliš dlouhé kořeny.

Pokud vás více zajímá téma ovocných stromů, doporučujeme navštívit wikipedii a vyhledat heslo “ ovocné stromy“.

orisky

Jak redukovat velikost koruny ovocného stromu?

  • Pravidelné prořezávání větví
  • Odstraňování slabých, narušených a špatně rostoucích větví
  • Odstraňování větví, které se kříží a třou o sebe
  • Prune strom v zimě, kdy je v mirovém stavu
  • Prune o velkých výřezech méně často, aby se minimalizovalo riziko infekce hnilobou

Kategorie – potraviny

[su_button url="https://vyzivahrou.cz/ketomix-sleva" background="#ef2d3d" size="10" icon="icon: info-circle"]TIP: Podívejte se na NEJOBLÍBENĚJŠÍ DIETU, s kterou v Česku zhubly tisíce lidí![/su_button]

Podobné příspěvky