|

Jak správně zasadit strom a zajistit mu potřebnou péči?

Jak správně zasadit strom a zajistit mu potřebnou péči?

Pro správnou péči o strom je důležité nejenom správně ho zasadit, ale také pečlivě na něj dohlížet a poskytovat mu potřebné podmínky pro růst.

Při výběru stromu je dobré zohlednit jeho velikost a nároky na slunce, vlhkost a půdu. Pokud si nejste jisti, poraďte se s odborníkem.

Při zasazování stromu je nutné zajistit dostatečný prostor pro jeho kořeny. Zatímco při sázení menších stromů stačí vykopat jámu o hloubce alespoň 0,5 metru, u větších stromů může být třeba navíc ještě odvodnit půdu nebo odříznout starší kořeny.

Po zasazení stromu je důležité mu zajistit pravidelnou zálivku a vyhnout se nadměrnému použití hnojiv. Pokud má strom potíže, může být nutné kontaktovat odborníka.

Zajištění potřebné péče pro strom vám umožní vychutnat si jeho krásu a prospěšnost po mnoho let.

ořechy
Jak správně zasadit strom a zajistit mu potřebnou péči

Seznámení s výběrem stromů

Pokud se rozhodnete zasadit strom, je nutné vybrat ten správný druh, který bude vyhovovat specifikaci vaší zahrady či pozemku. Mezi hlavní faktory, které ovlivňují výběr druhu stromů, patří:

Klima a půda

Klima a půda jsou značně důležitými faktory, které ovlivňují růst stromů. Váš strom musí být schopen přežít v klimatu, které máte. Pokud žijete v oblasti s vysokými srážkami, měli byste si být vědomi toho, že některé druhy stromů jsou náchylnější k hnilobě než jiné.

Pokud jde o půdu, měli byste se ujistit, že má vaše zahrada správný pH a dostatečnou výživu pro růst vašeho stromu. Pokud jste v této oblasti nejistí, můžete si nechat poradit odbornou firmou, která se specializuje na testování půdy.

Potenciální výška a šířka stromu

Měli byste mít na paměti, že strom, který dnes vykazuje mnoho nebo málo růstu, se může v budoucnu rozrůst a zaujmout velkou část vaší zahrady. Pokud chcete uspořádat stromy tak, aby fungovaly jako stínící prostředek, je nutné si uvědomit, jakého výškového a šířkového obrysu chcete dosáhnout.

Zasadit strom správně

Zasadit strom není tak obtížné, jak by se mohlo zdát. Na druhou stranu, pokud nezvládnete určité kroky, může váš nový strom trpět a do jednoho roku zmizet. Následující kroky by vám měly pomoci zasadit strom správně a navíc zajistit jeho optimální růst:

1. Zvolte správné místo a hloubku

Místo, kde chcete svůj strom zasadit, by mělo být dobře připraveno. Pokud je potřebné vyladit půdu, zvolte komerční hnojitel nebo na trhu dostupný speciální produkt. Zkvalitnění půdy umožní vašemu stromu dostatečnou výživu a napomůže jeho růstu. Při výběru místa pro zasazení stromu mějte na paměti kritéria, jako je vzdálenost od budov a cest, a zajistěte, aby strom se nehallou zbytečně výbuchem země.

2. Zvolte správné období

Některé druhy stromů je vhodné zasadit na podzim, zatímco jiné jsou lepší na jaře. Obecně platí, že pokud jste v pochybnostech, zvolte období jarního odtoku (na začátku sezóny, kdy nejsou kořeny příliš aktivní).

3. Správně manipulujte se stromem a kořenovým systémem

Při manipulaci se stromem mějte na paměti, že kořeny jsou jeho životně důležitou částí. Manipulujte s nimi velmi opatrně, aby se strom nedostal do úrazu a nebyl poškozen. Pokud je to možné, umístěte kořeny do připravené jámy a pokryjte je zemí. Takto zabráníte, aby se kořeny nevysušily během transportu nebo během skladování před zasazením stromu.

Zajištění potřebné péče

Po tom, co jste úspěšně zasadili váš strom, postarejte se o něj tak, aby se mu dostalo potřebné péče a aby vykazoval optimální růst. Mezi základní postupy správy stromů patří:

1. Zřiďte dopravník pro vášho stromu

Aby váš strom mohl růst, potřebuje dostatečné množství zdrojů pro život, jako je voda a živiny. Poskytněte mu dostatečnou vodu a zapomeňte průběžně sledovat správně navinuté balíčky.

2. Pokud je to nutné, provádějte prořezávání stromů

V případě, že vašemu stromu roste moc větví nebo větví, které pomalu odpadávají, je možné, že potřebuje prořezávání. Prořezávání pomáhá zlepšovat průtok vzduchu, světla a vody a zajišťuje, aby strom měl dostatek prostoru pro růst. Pokud tomu tak není, nejlepší je poradit se s odborníkem.

3. Ochrana proti škůdcům a nemocem

Váš strom může být náchylný na různé nemoci a škůdce, které ovlivňují jeho růst a zdraví. Pokud si všimnete změn v růstu vašeho stromu, jako je nerovnováha v listovém pokryvu nebo padání listů, neváhejte a vyhledejte pomoc odborníka, který vám pomůže identifikovat příčinu problému a navrhnout řešení.

Pro více informací o správné péči o stromy na pozemcích, můžete navštívit následující odkazy z webu:

Forest Service Top Ten List: Pruning
Wildlife: Invasive Species, Oregon spotted frog and aquatic vertebrates
Jak správně zasadit strom a zajistit mu potřebnou péči?

Jak správně zasadit strom?

1. Vyberte vhodné místo – strom by měl být sázet na dobře osvětleném místě, které má dostatek prostoru pro růst.

2. Připravte jámu – jáma by měla být minimálně dvojnásobně větší než kořenový bal stromu.

3. Připravte půdu – do jámy nasypte kvalitní zahradní substrát a zapracujte ho do země spolu s původní zeminou.

4. Umístěte strom – zkontrolujte, zda má strom dobré propojení s půdou a zeminu dobře upěchujte.

5. Zalijte strom – strom by měl být po výsadbě dobře zalit a následně pravidelně zaléván dle jeho potřeb.

Jak zajistit stromu potřebnou péči?

1. Zalévání – strom by měl být pravidelně zaléván vodou, zvláště v horkých letních měsících.

2. Hnojení – přihnojujte strom vhodným hnojivem, kterému nechybí důležité živiny pro zdravý růst a vývoj stromu.

3. Zkracování výhonů – odstraňování nadbytečných výhonů a řezání stromu má velký vliv na jeho růst a zakrňování.

4. Ochrana proti škůdcům a chorobám – pravidelně kontrolujte strom na škůdce a choroby a včas jim předcházejte preventivními opatřeními.

5. Očista okolí – odstraňujte obtížné plevely a případné nečistoty z okolí stromu, aby se nevyskytly nepříjemné překážky při jeho růstu.

jak sadit

Jak zasadit strom – jednoduchý návod

1. Vyberte si vhodné místo a druh stromu

Před samotným zasazením stromu je důležité vybrat si vhodné místo. Strom by měl mít dostatek prostoru pro svůj růst a přístup k vodě a slunci. Dále je třeba zvážit správný druh stromu, který se bude na daném místě dařit a plnit požadovanou funkci.

2. Připravte si zeminu

Před samotným zasazením stromu je třeba připravit zeminu. Tu obohaťte o živiny a vylepšete ji tak, aby se stromu dařilo co nejlépe.

3. Vyvrtávejte díru pro zasazení

Při samotném zasazení je nejdůležitější vyvrtat díru, která bude dostatečně velká pro kořeny stromu. Zároveň je potřeba dbát na to, aby strom stál rovně a pevně v zemi.

4. Zakryjte kořeny zeminou

Když je strom dokonale zasazený, kořeny zakryjte zeminou. Ta by měla být dobře zhutněná, aby se stromu dařilo co nejlépe.

5. Zalijte strom vodou

Posledním krokem je zalit strom vodou. Tento krok je důležitý pro zajištění dobrého startu stromu.

Pokud hledáte více informací o tom, jak zasadit strom, doporučujeme návštěvu Wikipedia stránky o zahradničení: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zahradničení.

orisky

Jak správně zasadit strom a zajistit mu potřebnou péči?

  • Vyhledejte vhodné místo pro zasazení stromu
  • Záleží na druhu stromu, jak hluboko a široko musí být jáma pro kořeny
  • Zajistěte dostatečné zavlažování, zejména během prvních let po výsadbě
  • Na jaře strom ořežte a vyčistěte od poškozených či suchých větví
  • Při hnojení volte vhodný druh vápníku a dusíku
  • Dbáte na zabezpečení stromu před nepříznivými povětrnostními podmínkami, například pomocí větracích sítí
  • Pravidelně provádějte kontrolu stromu na případné škůdce a nežádoucí nálety
  • Pamatujte na to, že každý druh stromu může vyžadovat odlišnou péči a pravidelnost

Kategorie – potraviny

[su_button url="https://vyzivahrou.cz/ketomix-sleva" background="#ef2d3d" size="10" icon="icon: info-circle"]TIP: Podívejte se na NEJOBLÍBENĚJŠÍ DIETU, s kterou v Česku zhubly tisíce lidí![/su_button]

Podobné příspěvky