| |

Kdo je to atraktivní muž? Muž spokojený sám se sebou

Krásné vlasy, bílé zuby, velké svaly? Zklameme vás. Tyto atributy jsou na ženském žebříčku atraktivity níž, než byste čekali. Ženy chtějí vedle sebe mít především sebevědomého, vyrovnaného muže, který je hlavně sám se sebou spokojený.

Každý z nás někdy mrkne do zrcadla, aby zkontroloval svůj vzhled, avšak průzkumy ukazují, že ženám na mužském vzhledu zase tolik nezáleží.

Pro ženy jsou atraktivní ti muži, kteří jsou spokojeni sami se sebou a  jsou sebevědomíoptimističtí a energičtí. Ocení i smysl pro humor a schopnost zasmát se sám sobě. Na opačném pólu pak stojí arogance. Tu většina žen uvádí jako „zabijáka sympatií“.

Tyto zmíněné pozitivní vlastnosti mužům nezaručí jen úspěch u žen, ale i v dalších oblastech. Sebevědomí a energičtí muži obvykle snadněji navazují vztahy, které jsou pevné a dlouhodobé. A to nejen v soukromém, ale i v profesním životě. Snadněji se prosazují do vedoucích pozic a jsou přirozenými lídry.

Hladina mužského pohlavního hormonu má vliv na sebevědomí

Sebevědomí úzce souvisí s hladinou primárního mužského pohlavního hormonu v těle. Má-li ho muž nadbytek, často se projevuje jako „macho“, při jeho nedostatku je sebevědomí naopak nízké. Muž není spokojený sám se sebou, což se projeví i v jeho chování navenek.

Hladina mužského pohlavního hormonu není neměnná. Hladina mužského hormonu klesá s věkem. Nejvyšší hladinu mužských hormonů mají muži okolo 20. roku věku, od 30. roku pak jeho množství klesá zhruba o 1 % ročně u průměrného jedince.

I původně vyrovnaný a sebevědomý muž se tak může proměnit. A to nejen psychicky. Pokles hladiny tohoto hormonu v těle má vliv i na svalovou hmotu (rychleji ubývá, a naopak pomaleji vzniká), množství energie (často dramaticky klesá) a kvalitu pohlavního života (dochází k výraznému poklesu libida). Fyzické změny pak opět mají vliv na psychiku. A začarovaný kruh se uzavírá…

Je ochabování svalů a menší libido změnou, která je nevratná? Naštěstí ne. Podle odborníků je možné negativní důsledky poklesu hladiny mužského pohlavního hormonu ovlivnit. Změnou životosprávy, pravidelným cvičením, ale i zařazením kvalitních potravinových doplňků, jako je například Maxulen®.

Pozitivní účinky Testofenu® obsaženém v produktu Maxulen® prokazuje vědecká studie1

Testofen®Maxulen® obsahuje látky, které dokážou uvolnit mužské pohlavní hormony, které byly doposud vázány v bílkovinách a tělo je nikterak nevyužívalo.

Po 6 týdnech užívání látky Testofen®, která je obsažena v Maxulenu®, potvrdila skupina mužů účastnících se uvedené dvojitě zaslepené studie, že u nich došlo ke zlepšení míry sexuálního vzrušení a nárůstu libida. Druhá kontrolní skupina, která 6 týdnů užívala placebo, tyto pozitivní účinky nevykazovala.

Přečtěte si také o další studii2, která prokazuje pozitivní účinky semena pískavice řeckého sena na sílu svalů.

 

1E. Steels, et al; Physiological Aspects of Male Libido Enhanced by Standardized Trigonella foenumgraecum Extract and Mineral Formulation, Phytother.Res., (2011) Vol. 25, 1294–1300.

2C. Poole, et al; The effects of a commercially available botanical supplement on strength, body composition, power output, and hormonal profiles in resistance-trained males, J.Int.Soc.Sports Nutr., (2010) Vol. 7, 34.

Podobné příspěvky

Napsat komentář