U mužů je testosteron hlavním anabolickým hormonem produkovaným naším tělem. Testosteron reguluje plodnost, svalovou hmotu, distribuci tuku, tvorbu červených krvinek, hustotu minerálů v kostech, náladu a libido. Mužský hypogonadismus neboli snížená funkce varlat může mít za následek přibývání na váze, úbytek svalové hmoty, únavu, neschopnost soustředit se a probouzení se bez erekce. Muži mohou skutečně pociťovat nízkou hladinu testosteronu již od svých dvaceti let. Dobrou zprávou je, že náhradní testosteronová terapie (TRT) může pomoci! Ale POZOR – nejedná se o univerzální řešení, jak ji mnozí poskytovatelé léčí.

TESTOVÁNÍ HLADINY TESTOSTERONU

Při testování většina poskytovatelů testuje pouze celkový testosteron pacienta. Nyní je tato metoda skvělá, pokud máte symptomy a vaše čísla jsou skutečně nízká, ale co když jsou vaše čísla pouze na dolní hranici normy, a přesto máte významné příznaky ovlivňující váš každodenní život? Volný testosteron (free T) je dostupný testosteron aktivní ve vašem těle a měl by být hodnocen spolu s celkovým, zejména pokud jsou přítomny příznaky.

VAŠE MOŽNOSTI TRT

Nejběžnější formou testosteronu podávaného v USA je testosteron cypionát. Testosteron je kontrolovaná látka zařazená do seznamu III. Do kontrolního seznamu III byl zařazen na základě slyšení v Kongresu, které vedlo k přijetí zákona o anabolických steroidech v roce 1990. Jako takový je označen kvůli možnosti zneužití; testosteron však není omamná látka.

TRT lze podávat třemi různými způsoby: lokální aplikací, implantací pelet nebo injekcemi. Všechny tři způsoby by měly být projednány a posouzeny na základě účinnosti, snadnosti použití, flexibility při úpravách dávkování, možných vedlejších účinků a pojistného krytí.

Lokální aplikace

Při této metodě aplikujete testosteronový krém na kůži, obvykle na ramena nebo žaludek. Tato metoda může být dobrou volbou pro starší muže s tenkou kůží. Podle mých zkušeností se většina lidí obtížně dostává na terapeutickou úroveň pomocí topických přípravků. Vstřebání krému trvá dlouho a neměly by se ho dotýkat žádné ženy v domácnosti – může způsobit mužské vedlejší účinky, například ochlupení na obličeji. Když zvyšujete množství potřebné k dosažení cíle, je ještě obtížnější a časově náročnější čekat, než se vstřebá. Naše kůže je naším největším orgánem a největší částí našeho imunitního systému, což často brání tomu, aby jí lék prošel. Testosteronové krémy jsou také drahé, a to i s pojištěním.

Implantáty v podobě pelet

Pelety jsou malé tyčinky umístěné pod kůži drobným chirurgickým zákrokem. Mají pomalu uvolňovat testosteron do krevního oběhu. Tato doba uvolňování se u jednotlivých osob liší a má trvat přibližně 3-6 měsíců. Pokud je vaše hladina příliš vysoká nebo příliš nízká, zůstane taková, dokud se lék časem nerozptýlí. Samotný zákrok může mít za následek mírnou bolest, krvácení, modřiny, změnu barvy kůže, infekci, vytlačení pelety (vylézání pelety) a jizvy v místě implantátu. Pelety představují počáteční náklady, protože nejsou hrazeny pojišťovnou.

Injekce

Injekce testosteronu jsou mou preferovanou metodou TRT. Poločas rozpadu testosteron cypionátu je 6-8 dní, což znamená, že byste měli mít injekci do stehna nebo hýždě přibližně každých 7 dní. Tato metoda umožňuje pacientovi konzistentní dávkování bez výrazných vzestupů a poklesů. Použití krevních testů ke sledování hladiny testosteronu po zahájení léčby umožňuje optimální výši dávkování. Jedinou potenciální nevýhodou této metody, i když později vysvětlím, proč je také výhodou, je, že vyžaduje týdenní návštěvy v ordinaci. Injekce jsou hrazeny většinou hlavních pojišťoven.

Stejně jako u všech vědních oborů je třeba zvážit osvědčené postupy. Někteří lékaři podávají injekce testosteronu každé 2-4 týdny, ale tento plán může vaše tělo uvést na horskou dráhu. Běžnou praxí je také začít všem podávat stejnou dávku testosteronu, což může způsobit předávkování nebo výrazné poddávkování a pacienti nezískají skutečný prospěch z léčby. Existují také poskytovatelé, kteří posílají pacienty domů s testosteronem a injekčními stříkačkami, aby si jej aplikovali sami. Tato praxe je NEBEZPEČNÁ a může vést k velmi závažným vedlejším účinkům.

POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ

TRT není univerzální léčba, i když někteří lékaři ji tak považují. Někteří poskytovatelé dokonce umožňují pacientům, aby si podávali vlastní záběry, což může přinášet skutečná nebezpečí. To, že injekce podává nevyškolený personál, zvyšuje možnost negativního výsledku.

Místní kožní infekce, tzv. celulitida, mohou být způsobeny nečistýma rukama nebo kůží. Při aplikaci injekce do svalu vzniká sterilní absces. Pokud se do svalu dostanou bakterie, může se vytvořit hluboký absces, který vyžaduje chirurgický zákrok. Použití nesprávně velkých jehel nebo použití stejné jehly k natažení léku a podání injekce může způsobit poškození tkáně. Pokud je navíc dávka větší a podána do jednoho místa, může dojít ke ztvrdnutí a poškození svalu.

Jednou z nejnebezpečnějších praktik je umožnit pacientům, aby si injekce testosteronu podávali sami. Slyšel jsem o tom, že někteří lékaři dávají pacientům předem naplněné injekční stříkačky s testosteronem, aby si je vzali domů a aplikovali si je. Tato praxe je mimořádně NEBEZPEČNÁ a je třeba se jí vyhnout. Předplněná injekční stříkačka je stabilní neboli sterilní pouze po dobu 12 hodin. Předplněné injekční stříkačky jsou nebezpečné a mohou výrazně zvýšit riziko infekce.

Injekce VŽDY nejlépe podává někdo se znalostí anatomie – pro jednoho je prioritou vyhnout se zasažení sedacího nervu. Kromě toho mohou nelékařští odborníci, kteří při injekci dodržují nesprávné postupy, omylem vstříknout testosteron do krevního oběhu, což může vést k plicní embolii neboli krevní sraženině v plicích.

SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ

V Optimum Mens Health jsme hrdí na to, že děláme správnou věc pro naše pacienty, pokud jde o TRT. Pacientům, kteří se dostaví poprvé, zkontrolujeme hladinu testosteronu, včetně volného T, a zodpovíme otázky týkající se všech příznaků, které se u nich objevují. Tyto faktory společně určují, zda je pacient kandidátem na TRT.

Pokud je TRT správným krokem, budeme podávat injekce každý týden. Týdenní návštěvy se skládají z vážení, měření krevního tlaku, srdeční frekvence a pulzní oxymetrie. Probereme všechny nové nebo měnící se příznaky či obavy a podáme injekci testosteronu. Laboratorní hladiny se obvykle znovu kontrolují za 4-6 týdnů a poté každé 3 měsíce během léčby. Zajištění pravidelného provádění laboratorních vyšetření může pomoci zjistit, že se v těle něco děje dříve, než se projeví fyzické příznaky. Každý pacient je však jedinečný, proto můžeme provést laboratorní vyšetření dříve v závislosti na klinické situaci, například při nezlepšení stavu nebo při podezření na nežádoucí účinky.

Ačkoli je to vzácné, u některých pacientů se mohou při TRT vyskytnout negativní vedlejší účinky. Tyto účinky jsou léčitelné a zvládnutelné, pokud jsou diagnostikovány včas, což je další výhoda týdenních návštěv na naší klinice. Týdenní hodnocení zajišťují, že případné nežádoucí účinky budou rychle zachyceny a vhodně zvládnuty. Například zadržování tekutin a gynekomastie (mužská prsa) jsou možné nežádoucí účinky, které lze snadno odstranit, pokud jsou zachyceny včas, ale mohou vyžadovat chirurgický zákrok, pokud jsou ponechány bez sledování po delší dobu. TRT by měl pečlivě sledovat lékař, který je obeznámen s diagnostikou a léčbou těchto nežádoucích příznaků.

OPTIMÁLNÍ ROZDÍL V MUŽSKÉM ZDRAVÍ

V Optimum Mens Health také přizpůsobujeme léčbu VÁM jako jednotlivci. Často se setkáváme s mylnou představou, že vyšší váha, větší svalová hmota nebo vyšší vzrůst znamenají, že potřebujete více testosteronu. TRT není závislá na velikosti; vše se odvíjí od biochemie. Protože jsme všichni jedineční jedinci, způsob, jakým zpracováváme a vstřebáváme testosteron, se bude lišit.

Vzhledem k této individualitě volím přístup na míru a léčím vaše specifické potřeby. Každému nasadím dávku, která zachytí přibližně 70 % jedinců; 10 % pacientů bude potřebovat o něco méně a 20 % bude potřebovat více. Tento přístup je nejlepší způsob, který jsem našel, jak bezpečně a efektivně podávat TRT. Na naší klinice také osobně podávám injekce.

Kromě nabídky TRT poskytujeme také služby primární péče, takže naši pacienti mají jedinečnou příležitost řešit každý týden jakékoli další zdravotní problémy, které mohou mít, a získat rychlou a vhodnou léčbu. Víme také, že váš čas je cenný, takže se v Optimum Mens Health snažíme odlišit od většiny ostatních zdravotnických ordinací, kde se s poskytovatelem nakonec setkáte až hodinu po termínu schůzky. Jsme si vědomi toho, že lidé mají rušný život a potřebují se co nejrychleji dostat dovnitř a ven, zejména když přicházejí každý týden. Náš rozvrh je nastaven tak, aby pacienti byli přijímáni v čase, kdy jsou objednáni, bez čekání.

 

Reference
  1. Medical News Today, Proč potřebujeme testosteron?
  2. Žijte dlouho a zůstaňte mladí, testosterone-controlled-substance/“ target=“_blank“ rel=“noopener“>Proč je testosteron regulovanou látkou?
  3. Aktivní Beat, 6 příčin a způsobů léčby gynekomastie neboli „mužských prsou
  4. Národní lékařská knihovna USA National Institutes of Health, Nežádoucí účinky substituční terapie testosteronem: aktualizace důkazů a kontroverze.
  5. Dopinglinkki.com, Rizika intramuskulární injekce.
  6. The New England Journal of Medicine, Účinky suprafyziologických dávek testosteronu na velikost a sílu svalů u normálních mužů.
  7. US National Library of Medicine National Institutes of Health, Předplněné injekční stříkačky: Inovace v parenterálním balení.
  8. Národní lékařská knihovna USA National Institutes of Health, Přehled testosteronových pelet v léčbě hypogonadismu.

TIP: Podívejte se na NEJOBLÍBENĚJŠÍ DIETU, s kterou v Česku zhubly tisíce lidí!
☑️ Nejoblíbenější dieta za Akční cenu! VÍCE INFORMACÍ